Kompleksowa instalacja kaskady pomp ciepła

W ostatnim tygodniu czerwca wykonaliśmy ciekawą kompleksową instalację kaskady pomp ciepła w domu jednorodzinnym o powierzchni 730 m2 w domu jednorodzinnym w Milówce.

Instalacja składa się z 2 gruntowych pomp Caliane 15 T GSHP pracujących w kaskadzie , ze zbiornika CWu o pojemności 300 l i bufora 200 l.

Dolnym źródłem tych pomp jest wyjątkowo efektywny miedziany wymiennik gruntowy poziomy o całkowitej długości rur 1530 m.

Nasza firma została wybrana na wykonawcę spośród 10 oferentów, którzy złożyli ofertę.

O jakości naszych prac najlepiej świadczą kolejne 2 polecenia klienta, któremu wykonaliśmy instalację.

Najnowsze wpisy